Untitled Document
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบโควตา (Quota)
รายการ ระยะเวลาการดำเนินงาน
สมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 กุมภาพันธ์ 2564- 25 เมษายน 2564
ชำระค่าสมัคร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ 1 กุมภาพันธ์ 2564- 25 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ทางเว็บไซต์ 27 เมษายน 2564
สอบสัมภาษณ์ 30 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ 5 พฤษภาคม 2564
รายงานตัวเข้าศึกษา 7 พฤษภาคม 2564
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS 10-11 พฤษภาคม 2564