มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
รอบโควตา (Quota)
 
  1. ประกาศรับสมัคร (Quota) (กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน)
  1. สมัครเข้าศึกษาต่อ (Quota)
  3. แก้ไขข้อมูลการสมัคร (Quota) (เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครได้)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815111 ต่อ 1100,1066,1107 Fax.044-815154
กำหนดการ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา (Quota) ปีการศึกษา 2564
- สมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 กุมภาพันธ์ 2564- 25 เมษายน 2564
- ชำระค่าสมัคร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ 1 กุมภาพันธ์ 2564- 25 เมษายน 2564
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ทางเว็บไซต์ 27 เมษายน 2564
- สอบคัดเลือก(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 30 เมษายน 2564
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ 5 พฤษภาคม 2564
- รายงานตัวเข้าศึกษา 7 พฤษภาคม 2564
- ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS 10-11 พฤษภาคม 2564