ประกาศ รับสมัคร
 
ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) ครั้งที่ 2
 อ่านรายละเอียด ใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) ครั้งที่ 1
 อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission)
 อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) ปีการศึกษา 2564
 อ่านรายละเอียด

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564
รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) ครั้งที่ 2 อ่านรายละเอียด

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) อ่านรายละเอียด

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (ขยายเวลารับสมัคร)
รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) อ่านรายละเอียด