ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ -