รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิข่าวประกาศการรับสมัคร


สมัครเรียน


Portfolio

1 ธันวาคม 2564 - 19 มกราคม 2565 ครั้งที่ 2

สมัครเรียน

Quota

20 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยังไม่เปิดรับสมัคร

Direct Admission

11 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2565

ยังไม่เปิดรับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565


รอบที่ 1 Portfolio

Portfolio

รับสมัคร

ครั้งที่ 1 : 1 - 30 พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 2 : 1 ธันวาคม 2564 - 19 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

ครั้งที่ 1 : 7 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ 2 : 25 มกราคม 2565

สอบสัมภาษณ์

ครั้งที่ 1 : 11 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ 2 : 29 มกราคม 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ครั้งที่ 1 : 15 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ 2 : 2 กุมภาพันธ์ 2565

ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565
สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์

11 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานตัวเข้าศึกษา

ครั้งที่ 1 : 25 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ 2 : 12 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดภาคเรียน 4 กรกฎาคม 2565

รอบที่ 2 Quota

Quota

รับสมัคร

ครั้งที่ 1 : 20 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565
ครั้งที่ 2 : 1 มีนาคม - 20 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

ครั้งที่ 1 : 4 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 2 : 22 เมษายน 2565

สอบสัมภาษณ์

ครั้งที่ 1 : 12 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 2 : 29 เมษายน 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ครั้งที่ 1 : 16 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 2 : 1 พฤษภาคม 2565

ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 - 5 พฤษภาคม 2565
สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์

9 พฤษภาคม 2565

รายงานตัวเข้าศึกษา

ครั้งที่ 1 : 26 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 2 : 10 พฤษภาคม 2565

เปิดภาคเรียน 4 กรกฎาคม 2565

รอบที่ 3 Admission

Admission

รับสมัคร

2 - 10 พฤษภาคม 2565

สอบสัมภาษณ์

25 - 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

2 มิถุนายน 2565

ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 18 - 19 พฤษภาคม 2565
สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : ไม่อนุญาตถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์

2 มิถุนายน 2565

รายงานตัวเข้าศึกษา

6 มิถุนายน 2565

เปิดภาคเรียน 4 กรกฎาคม 2565

รอบที่ 4 Direct Admission

Direct Admission

รับสมัคร

ครั้งที่ 1 : 11 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2565
ครั้งที่ 2 : 30 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

ครั้งที่ 1 : 1 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 2 : 18 มิถุนายน 2565

สอบสัมภาษณ์

ครั้งที่ 1 : 3 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 2 : 20 มิถุนายน 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ครั้งที่ 1 : 6 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 2 : 21 มิถุนายน 2565

ยืนยันสิทธิ์

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 8 - 19 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์

21 มิถุนายน 2565

รายงานตัวเข้าศึกษา

ครั้งที่ 1 : 15 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 2 : 22 มิถุนายน 2565

เปิดภาคเรียน 4 กรกฎาคม 2565


** กำหนดการและเวลาต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ **ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลคณะ

ข้อมูลหลักสูตร

งานหอพักนิสิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ทุนการศึกษา