มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2562
 
  1.1 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (กรุณาอ่านรายละเอียดในแผ่นที่ 2)
     1.2 ประกาศรายชื่อ เรียกลำดับสำรองลำดับที่ 1-4 ให้มารายงานตัว
  2. ตรวจสอบสถานที่ฝึกประสบการณ์
  3. รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815120 และ 044-815111 ต่อ 1100 ,11066
 
สมัครผ่านระบบออนไลน์ (ส่งเอกสารทางไปรษณีย์) 21 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2562
สมัครด้วยตัวเอง (ส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัย) 21 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 31 กรกฎาคม 2562
สอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข เวลา 09.00-12.00 น. 4 สิงหาคม 2562
สอบข้อสัมภาษณ์ ภาค ค เวลา 13.00-16.30 น. 4 สิงหาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 9 สิงหาคม 2562
รายงานตัวเข้าศึกษา 17 สิงหาคม 2562
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 24 สิงหาคม 2562