มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา 2563
 
  1.1 รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท (กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร)
      1.2 รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
      1.3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
      1.4 ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือก สาขาวิชาบริหารการศึกษา
      1.5 ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัคร ระดับปริญญาโท
  2. คลิกสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท
  3. แก้ไขการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815111 ต่อ 1100 ,1066