มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา 2562
 
  1. รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท (กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร)
  2. คลิกสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท
  3. แก้ไขการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท
  4. รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท
         (สาขาวิชาบริหารการศึกษา รอบที่ 1) รายงานตัววันที่ 8 มิถุนายน 2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815111 ต่อ 1100 ,1066
เปิดรับสมัครนักศึกษา 1-21 มิถุนายน 2562
สมัครผ่านระบบออนไลน์ (ส่งเอกสารทางไปรษณีย์) 1-18 มิถุนายน 2562
สมัครผ่านระบบออนไลน์ ส่งเอกสารดัวตนเองที่มหาวิทยาลัย 1-21 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 26 มิถุนายน 2562
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 29 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 3 กรกฎาคม 2562
รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ 6 กรกฎาคม 2562
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 6 กรกฎาคม 2562