มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การสมัครคัดเลือกนักศึกษา หลักประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
 
  1. รายละเอียดการรับสมัคร (กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัครทุกครั้ง)
  2. สมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  3. แก้ไขการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
   
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815120 และ 044-815121 Fax.044-815154
ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
สมัครผ่านระบบออนไลน์ (ส่งเอกสารทางไปรษณีย์) 21 พฤศจิกายน -28 ธันวาคม 2561
สมัครผ่านระบบออนไลน์ (ส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัย) 21 พฤศจิกายน -28 ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10 มกราคม 2562
สอบข้อเขียน 16 มกราคม 2562
สอบสัมภาษณ์ 22 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 29 มกราคม 2562
รายงานตัว 5 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 18 กุมภาพันธ์ 2562