มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การสมัครคัดเลือกนักศึกษา หลักประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562
 
  1. รายละเอียดการรับสมัคร (กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัครทุกครั้ง)
  2. สมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  3. แก้ไขการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
   
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815120 และ 044-815121 Fax.044-815154
ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
สมัครผ่านระบบออนไลน์ (ส่งเอกสารทางไปรษณีย์) 15 กุมภาพันธ์ -10 พฤษภาคม 2562
สมัครผ่านระบบออนไลน์ (ส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัย) 15 กุมภาพันธ์ -17 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 23 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ 29 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 10 มิถุนายน 2562
รายงานตัว 18 มิถุนายน 2562
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 1 กรกฎาคม 2562