มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
  1. รายละเอียดการรับสมัคร (Portfolio) (กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร)
  2. สมัครเข้าศึกษาต่อ (Portfolio) (สมัครแล้ว ไม่ต้องส่งเอกสาร ให้นำมาวันสอบสัมภาษณ์)
  3. แก้ไขข้อมูลการสมัคร (Portfolio) (เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครได้)
  4. ตรวจสอบการชำระเงิน (ชำระไม่เกิน 5 วันทำการ เงินจะเข้าระบบ)
  5. จำนวนผู้สมัคร (Portfolio)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815111 ต่อ 1100,1066,1107 Fax.044-815154
กำหนดการ รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2562
- สมัครผ่านระบบออนไลน์ 19 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2561
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 7 มกราคม 2562
- สอบสัมภาษณ์ 11 มกราคม 2562
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 23 มกราคม 2562
- ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House 30-31 มกราคม 2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 กุมภาพันธ์ 2562
- รายงานตัวเข้าศึกษาและ
  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
4 กุมภาพันธ์ 2562
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 1 กรกฎาคม 2562