มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา 2562
 
  1. - รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม) (กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร)
           - รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  2. คลิกสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท
  3. แก้ไขการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท
  4. รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815111 ต่อ 1100 ,1066
เปิดรับสมัครนักศึกษา 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562
สมัครผ่านระบบออนไลน์ (ส่งเอกสารทางไปรษณีย์) 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562
สมัครผ่านระบบออนไลน์ ส่งเอกสารดัวตนเองที่มหาวิทยาลัย 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 3 กรกฎาคม 2562
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 5 กรกฎาคม 2562
รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ 6 กรกฎาคม 2562
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 6 กรกฎาคม 2562