มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา 2563
 
  1. - รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท (กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร)
  2. คลิกสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท
  3. แก้ไขการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815111 ต่อ 1100 ,1066
เปิดรับสมัครนักศึกษา 4 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม 2563
สมัครออนไลน์ และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 8 พฤษภาคม 2563
สมัครออนไลน์ และส่งเอกสารดัวตนเองที่มหาวิทยาลัย 4 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 20 พฤษภาคม 2563
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 23 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 27 พฤษภาคม 2563
รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ 30 พฤษภาคม 2563
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 แจ้งวันรายงานตัว