มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2563
 
  1. รายละเอียดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช.(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร)
  2. คลิกสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาค กศ.ปช.
  3. แก้ไขการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาค กศ.ปช.
 
ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
สมัครผ่านระบบออนไลน์ (ส่งเอกสารทางไปรษณีย์) 4 กุมภาพันธ์ - 8 พฤษภาคม 2563
สมัครด้วยตัวเอง (ส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัย) 4 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20 พฤษภาคม 2563
สอบสัมภาษณ์ 23 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 พฤษภาคม 2563
รายงานตัวพร้อมชำระค่าเทอม 30 พฤษภาคม 2563
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 แจ้งวันรายงานตัว