สัมภาษณ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

กลุ่ม ห้องสอบสัมภาษณ์ รอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะรัฐศาสตร์
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566