ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 2 - 7 พฤษภาคม 2566

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

สาขาที่เปิดรับ รอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 2

คณะ ข้อมูลทั่วไป แผนการรับ
คณะบริหารธุรกิจ ชมเว็บไซต์คณะ
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 16 คน