รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สมัครเรียน


Portfolio

11 ธ.ค. 66 - 20 ม.ค. 67 ครั้งที่ 2

ปิดรับสมัคร

Quota

1 มี.ค. - 15 เม.ย. 67 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัคร

ข่าวประกาศการรับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567


รอบที่ 1 Portfolio

Portfolio

รับสมัคร

ครั้งที่ 1 : 1 พฤศจิกายน 2566 - 10 ธันวาคม 2566
ครั้งที่ 2 : 11 ธันวาคม 2566 - 20 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ครั้งที่ 1 : 13 ธันวาคม 2566
ครั้งที่ 2 : 24 มกราคม 2567

สอบคัดเลือก

ครั้งที่ 1 : 17 ธันวาคม 2566
ครั้งที่ 2 : 27 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ครั้งที่ 1 : 20 ธันวาคม 2566
ครั้งที่ 2 : 31 มกราคม 2567

รายงานตัวเข้าศึกษา

ครั้งที่ 1 : 24 ธันวาคม 2566
ครั้งที่ 2 : 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567

ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2567
สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 8 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ 4 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์

14 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดภาคเรียน

-
รอบที่ 2 Quota

Quota

รับสมัคร

ครั้งที่ 1 : 22 มกราคม 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
ครั้งที่ 2 : 1 มีนาคม 2567 - 15 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ครั้งที่ 1 : 5 มีนาคม 2567
ครั้งที่ 2 : 19 เมษายน 2567

สอบคัดเลือก

ครั้งที่ 1 : 9 มีนาคม 2567
ครั้งที่ 2 : 24 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ครั้งที่ 1 : 13 มีนาคม 2567
ครั้งที่ 2 : 26 เมษายน 2567

รายงานตัวเข้าศึกษา

ครั้งที่ 1 : 28 - 29 มีนาคม 2567
ครั้งที่ 2 : 30 เมษายน 2567 - 1 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 2 - 3 พฤษภาคม 2567
สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์

15 พฤษภาคม 2567

เปิดภาคเรียน

-
รอบที่ 3 Admission

Admission

รับสมัคร

6 - 12 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

-

สอบคัดเลือก

-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ครั้งที่ 1 : 20 พฤษภาคม 2567
ครั้งที่ 2 : 25 พฤษภาคม 2567

รายงานตัวเข้าศึกษา

29 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 20 - 21 พฤษภาคม 2567
สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 26 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์

31 พฤษภาคม 2567

เปิดภาคเรียน

-
รอบที่ 4 Direct Admission

Direct Admission

รับสมัคร

13 - 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

5 มิถุนายน 2567

สอบคัดเลือก

6 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

7 มิถุนายน 2567

รายงานตัวเข้าศึกษา

10 มิถุนายน 2567

เปิดภาคเรียน

-

** กำหนดการและเวลาต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลคณะ

ข้อมูลหลักสูตร

งานหอพักนิสิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ทุนการศึกษา